Megújulás
Megújulás | Archívum | Ásványkincs.hu
Egy évtizedek óta esedékes adósság régen várt törlesztésére kerül sor a Rákóczi bányai mintaraktár korszerűsítésével. A GINOP-2.3.3-15-2017 pályázat keretén belül a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat nagy értékű pályázati támogatást nyert a magminta-raktári hálózat infrastrukturális fejlesztésére és a Rákóczibányán található egyik raktárbázis korszerű magminta és gyűjteményi anyag feldolgozó munkahellyé és műszerközponttá fejlesztésére.
A nyersanyag kitermelés iránti fokozódó igények minden nap újabb kihívások legyőzését teszik szükségessé.
A GINOP projekt elsődleges célja a földtani-szerkezeti modell validálása és a terület energetikai célú földtani kutatása.
A földtani adatok újraértékelése az egyik legolcsóbb hatékony kutatási segédeszköz a földtudományi szakemberek kezében. Különösen igaz ez olyan adatok esetében, amelyek a ma már rutinnak tekinthető számítógépes térmodellezés előtt születtek.
Magyarország nagy ütemben termeli ki és pazarolja el a kiváló földtudományi szakembereket. Egy ma már csak egykorinak nevezhető kiváló hazai földtani iskola újabb sikeréről lehetett olvasni a szaksajtóban.
A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kara nagy sikerű, népszerű nyilvános előadás sorozata a Természeti Erőforrások Akadémiája, a TEA.
UNEXMIN – ez a rövidítés egy széles nemzetközi együttműködésben készülő európai fejlesztési projektet takar.
Indul a “Földi energiaforrások hasznosításához kapcsolódó hatékonyság növelő mérnöki eljárások fejlesztése” című kutatási földtudományi megaprojekt.
A bányászati szakma egyik nagy álma olyan fémtermelés, amihez nem kell a föld alá menni, és amelynek nincs méretes külszíni lábnyoma sem.
Újabb szakmai interjú jelent meg az Észak-ban a folyadékbányászat jövőjéről.
Átstartolás – A repülőgép leszállásának félbeszakítása gázadással, vízszintesen végigrepülve a futópálya fölött, majd emelkedéssel folytatva. Önmagában még nem veszélyhelyzet, inkább annak gyors manőverekkel megoldott elkerülése.
Tudományt művelni nemcsak íróasztal mellett, olvasólámpa alatt lehet.
A Geoda folyóirat 2016. évi 2. száma kiemelten a Mátra ásványaival, ércesedésével foglalkozott.
A Miskolci Egyetem két tanára adott a közelmúltban interjút az Észak-nak.
Az INTRAW nemzetközi projekt Nemzetközi Nyersanyag Obszervatórium létrehozását tervezi.
Már készülnek a bányagépek egy új felszíni nyersanyag előfordulás meghódítására. A terület kiválasztás olyan jól sikerült, hogy a lakosság itt biztosan nem tiltakozik a bányászat miatt.
Az ásványkincsekkel kapcsolatos kutatásokra nem túl sok K+F+I támogatás jutott…
A magyar ásványkincs a termőfölddel, tájképi adottságainkkal azonos rangú természeti értékünk, a vele való gazdálkodás közös kötelességünk és jórészt kiaknázatlan lehetőségünk.
A foci EB magyar sikereiben élve számbavesszük, hogy mit is köszönhet a hazai foci a bányászatnak és földtannak és fordítva, milyen tanulságok származnak a foci újjáéledéséből a bányászatra. Erőltetettnek tűnhet ez a kapcsolat keresés, de valójában nem az.
A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kara, személy szerint dr. Hartai Éva egyetemi docens a koordinátora annak az európai kutatási projektnek, ami a geotermiával összekapcsolt ércbányászat kifejlesztésével foglalkozik.
2016. február 18-19-én tartja nyitókonferenciáját Miskolcon a H2020 innovációs és kutatási program UNEXMIN projektje.