Megújulás
Kritikus Nyersanyagaink Maraton – 6 GERMÁNIUM
2020. november 07.
Földessy János
 • Mély gazdasági válság van, a vak is látja. A kilábaláshoz források kellenek, bőséggel. Vannak határainkon belül feltáratlan forrásaink, részben természeti erőforrások, de ezek jelentősége nem jut el a döntéshozók tudatáig. Van szakmai szolgálatunk, de a nyilvánosságot kapott információk szerint  még

  Mély gazdasági válság van, a vak is látja. A kilábaláshoz források kellenek, bőséggel. Vannak határainkon belül feltáratlan forrásaink, részben természeti erőforrások, de ezek jelentősége nem jut el a döntéshozók tudatáig. Van szakmai szolgálatunk, de a nyilvánosságot kapott információk szerint  még nem foglalkozik a kritikus nyersanyagok kutatásával.  Fussuk együtt végig ezért ezt a maratont, meglévő adataink összegzésével.  hogy köztudottá váljon ásványkincseink értéke, és megszünjön az érckutatások egy évtizede bevezetett zárlata. Segíteni szeretnék a Szolgálatnak, hogy teljesíteni tudja küldetését és szolgálja kutatásaival az ország adófizetőit.

  Az EU 2008-ban még 14, jelenleg már 30 különféle stratégiai fontosságú nyersanyagot tart számon, amelyek ellátása az Unión belül jelentős kockázatú. Ebből itthon nagyszámú anyagfajta jelenléte ásványi formában ismert, de ismeretessége elégtelen a kitermelés gazdaságosságának megitéléséhez.Ezeket vesszük sorra a sorozatunkban. Csak egy-két hivatkozást közlünk, a többi hivatkozás ezekben megtalálható.

  GERMÁNIUM

  Jellemzői

  A germánium, felfedezése a német Winkler nevéhez kapcsolódik, aki 1886-ban talált rá, a Mengyelejev által már megjósolt hiányzó elemre, az argirodit/Ag8GeS6/ ásványban, és hazája után germániumnak keresztelte el „felfedezettjét”.

  Előfordulásait tekintve, kitermelhető cinkérc telepekből, ahol szfalerithez kötötten jelenik meg. Az ilyen típusú ércesedés leginkább üledékes kőzetekben megtalálható Zn-Pb-telepeknél jellemző. Dúsul a germánium a kőszenekben is.  Ma az öt legnagyobb germánium termeló közül négy szénből, egy cinkércből állítja elő ezt a jelentős fémet.

   

  Alkalmazásai

   

  Sziliciumhoz való hasonlósága miatt kitüntetett szerepe van a félvezetők gyártásában, de fontos nyersanyag az optikai szálak, nano-szálak gyártásában, az infravörös optikában, és a katalizátor alkalmazásokban.

   

  Piac és árak

   

  A mintegy 120 fémtonna közötti éves germánium termelés nagy része Oroszországból, Kínából származik, ezért Európában kiemelt kockázatú, stratégiai fontosságú nyersanyag. A termelt fém 30 %-a származik újrahasznosításból, 70% elsődleges nyersnanyag szénből vagy cinkércekből. A nagy tisztaságú fém ára 1200 USD/kg körüli volt 2019-ben.

   

   

  Hazai lehetőségeink

   

  Jelentős mennyiségű történeti információ és sokkal kevesebb modern elemzés áll rendelkezésünkre. A korábbi, 1960-70 közötti időszakban részletesen vizsgálták, elemezték a Mecsekben, Borsodban és néhány más szénelőfordulásunk esetében. Ugyanígy születtek elemzések ércásvány együttesekből (pl. recski fakóércekből) is.

   

  A legjelentősebb korábban ismert dúsulás a mecseki alsó-liász korú feketekőszénhez kötődik.

  A korábbi elemzések szerint Ge legnagyobb koncentrációban az  Északi-pikkelyben található (maximumok 110 ppm szinten), míg a DK-i Mecsek területeken ezen értékek 15 ppm körül mozognak. Az 1950-es években már sikerült az elemet gazdaságosan kinyerniük a szénlepárlás egyik anyagából, a gázmosók ún. gázvizéből. A 100 ppm feletti Ge koncentrációüt tartalmazó szenek már nem kőszénként, hanem germánium ércként kerülhetnek számításba.

   

  A mai rutin ICP ércelemzési technológiában a szénben lévő szerves kötésű germánium mérését feltárási nehézségek terhelik, korán gőzként távozik, s így nehezen mutatható ki. Az elmúlt években kidolgozott AAS elemzések, majd a módosított feltárású ICP elemzések hoztak megbízhatóbb ereményeket. Ezek alapján a pécsi előforduláson 10-15 ppm  közötti, a borsodi Felsőnyárád barnaszeneiben 10-25 ppm közötti, a  nógrádi Kazár szenes összletében 30-34 ppm közötti germánium tartalmak váltak ismertté. Még jelentősebbek a széntelepek melletti szenes agyagok Ge dúsulásai, melyek értékben többszörösét érhetik el a szenek hasonló elemtartalmának.

   

  Analógiák alapján igen nagy jelentősége lehet, de jelenleg adatok hiján nem becsülhető a cinkércek germánium tartalmának (Recsk és Rudabánya esetében) várhatő értéke.

  http://kritikuselemek.uni-miskolc.hu/files/files/egyetem10_vegso_okt26.pdf

  http://kritikuselemek.uni-miskolc.hu/files/files/CriticEl_1_Monogr%C3%A1fia_k%C3%B6tet(1).pdf

  https://www.statista.com/statistics/1061511/us-germanium-price/

  A jövő héten: NIÓBIUM ÉS TANTÁL

   

   

  Megosztás