Megújulás
KRITIKUS NYERSANYAGAINK MARATON – A király és a lánya – 7-8. a nióbium és a tantál
2020. november 14.
Földessy János
 • Az 1860-as években jöttek rá arra, hogy a kolumbitnak nevezett kémiai elem esetében valójában két elemről van szó. Az elnevezések is a rokonságot tükrözik: Niobé Tantalosz leánya a görög mitológiában. A szétválasztási nehézségek oka a két fém nagyon hasonló viselkedése.

  Mély gazdasági válság van, a vak is látja. A kilábaláshoz források kellenek, bőséggel. Vannak határainkon belül feltáratlan forrásaink, részben természeti erőforrások, de ezek jelentősége nem jut el a döntéshozók tudatáig. Van szakmai szolgálatunk, de a nyilvánosságot kapott információk szerint  még nem foglalkozik a kritikus nyersanyagok kutatásával.  Fussuk együtt végig ezért ezt a maratont, meglévő adataink összegzésével.  hogy köztudottá váljon ásványkincseink értéke, és megszünjön az érckutatások egy évtizede bevezetett zárlata. Segíteni szeretnék a Szolgálatnak, hogy teljesíteni tudja küldetését és szolgálja kutatásaival az ország adófizetőit.

  Az EU 2008-ban még 14, jelenleg már 30 különféle stratégiai fontosságú nyersanyagot tart számon, amelyek ellátása az Unión belül jelentős kockázatú. Ebből itthon nagyszámú anyagfajta jelenléte ásványi formában ismert, de ismeretessége elégtelen a kitermelés gazdaságosságának megitéléséhez.Ezeket vesszük sorra a sorozatunkban. Csak egy-két hivatkozást közlünk, a többi hivatkozás ezekben megtalálható.

  Az 1860-as években jöttek rá arra,  hogy a kolumbitnak nevezett kémiai elem esetében valójában két elemről van szó. Az elnevezések is a rokonságot tükrözik: Niobé Tantalosz leánya a görög mitológiában. A szétválasztási nehézségek oka a két fém nagyon hasonló viselkedése.

  A földkéregben a Ta 1–2 ppm, a Nb 12–20 ppm koncentrációban van jelen.  Leggyakoribb ásványai a niobit [(Fe,Mn,Mg)(Nb,Ta)2O6] és a tantalit [(Fe,Mn,Mg)(Ta,Nb)2O6] sorvégi tagok között (Pohl 2011). Egy kőzet akkor tekinthető Nb-Ta-ércnek, ha a Nb-Ta-oxidok részaránya a 0,5 %-ot eléri. Gyakran ritkaföldfémek és Sc is társul ehhez.  Alapvetően három kőzettípusban fordulnak elő Nb-Ta telepek :  karbonatitokban, alkáli gránitokban és szienitekben. A  leggazdagabb terrmelő előfordulások Kongói Demokratikus Köztársaságban (contal néven),  Kanadában, Oroszországban találhatók. Európában nincs termelőhely.

  A kongói termelést a világon etikailag kérdésesnek tekintik, a termelés egészségkárositó és környezetszennyező volta, a gyermek- és rabszolgamunka alkalmazása miatt, és gyakorlatilag az egész fejlett világban embargo sújtja. A következményként fellépő hiány miatt mindenütt fokozott kutatások folynak források felderítésére, ujrahasznosítás fokozására.

  A két fém a modern elektronika nélkülözhetetlen alapanyaga, elsősorban nagy teljesítményű kondenzátorokba építve, ilyen formában részeként számos eszköznek, legyen az pacemaker, mobil telefon, légzsák, GPS, fékrendszerek stb. Kopásállósága miatt turbinalapátokban, fúrókoronákban, malmokban is megtaláljuk.

  A Nb fém piaci értéke 35 USD/kg körül ingadozik, a Ta értéke 160 USD/kg körüli.

  Hazai dúsulások

  Nagyon kevés adat van a Nb és Ta dúsulásainkról. A legnagyobb értékek a Velencei  hegység Sukoró és Budakeszi között húzódó alkáli intruzív telérek alkotta sávhoz kapcsolódnak, 1000 g/t körüli Nb és 10 g/t Ta maximumokkal (Bkt1 fúrásban elemezve).

  Igen jelentős lehet, de részleteiben nem ismert a mecseki Hosszúhetény Köves-tető fonolitjának Nb és Ta dúsulása, 160 g/t Nb és 12 g/t Ta elemzett értékek mellett, számos Nb-Ta oxid, fluorid ásványfázisban.

  Az also kréta alkali bazaltoknak a   mecseki szénmedence kőzeteivel való érintkezéseken jelentős, 3-400 g/t értékeket elérő Nb és 15 – 20 g/t értékekkel jelentkező Ta dúsulás jelentkezik.

  Felderítetlen a Bükk számos pontján jelentkező Nb, Ta dúsulás forrása és maximuma. Ismerjük Bükkszentkeresztnél rutil-kolumbit együttesben, metariolitban, üledékes kőzetekben az itteni elemzési értékek 150 g/t Nb és 12 g/t Ta körüli átlagértékeket mutatnak.

  Hogyan tovább?

  Mindenképpen figyelmet érdemel a mecseki feketeszenek és lerakott pernyék dúsulásainak vizsgálata, ezek a szénvegyészeti hasznosítási irányok magasabb költségeinek fedezéséhez tudnak érdemben hozzájárulni, esetleg a ritkaföldek, cirkon, hafnium, gallium és germánium mellett.

  Vizsgálatot érdemelne az összes alkáli vulkantunk és vidéke, eg esetleges ehhez kapcsolódó másodlagos feldúsulás felderítése érdekében.

  Végül: mindenképpen további vizsgálatot érdemel a Bükk feltelezett  mélyben rekedt alkáli intruziójának  hatáskörnyezetében nagy területen és több hordozó kőzetben kimutatott Nb és Ta felszaporodás.

  További információ

  http://epa.oszk.hu/01600/01635/00451/pdf/EPA01635_foldtani_kozlony_2016_146_1_11-26.pdf

  http://kritikuselemek.uni-miskolc.hu/files/files/egyetem10_vegso_okt26.pdf

  http://kritikuselemek.uni-miskolc.hu/files/files/CriticEl_2_Monogr%C3%A1fia_k%C3%B6tet.pdf

  címkép forrása: Wikimedia Commons

  Megosztás