Gazdaság
MAGAD, URAM… – Regionális nyersanyag fórum Borsodban -nagy siker volt…
2022. október 06.
Földessy János
 • Az elmúlt hónapok legfontosabb világméretű tanulsága, hogy a házunk táján megtalálható energiahordozók, nyersanyagok, akár elsődleges, akár másodlagos forrásokból, rendkívül értékesek. Ha ezt felismerjük, nagyon sok tennivalónk lesz, a függetlenedés irányába komoly lépéseket tehetünk. Ha nem, akkor marad a didergő félelem a kilátástalan jövőtől.

   Itt Borsodban egyféle gazdagság biztosan van, ezek az elsődleges és másodlagos nyersanyag források, amelyekre a feldolgozóiparnak határon innen és túl szüksége van.
  A BAZ megyei közgyűlés, illetve a ME Műszaki Földtudományi Kar vezetésével Miskolcon szervezett regionális fórum 2022 október 6-án ennek bemutatását, illetve előremutató feladatok felvázolását célozta.
  A mintegy 80 résztvevő szakember, helyi vezető mindennapi érthető nyelven a helyi lehetőségekről és kihívásokról kapott friss információt ipari és egyetemi kutatóktól, fejlesztőktől.
  Az esemény fővédnöki tisztét Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Közgyűlés elnöke vállalta. Megnyitójában említette a régió barnaszén és lignit vagyonának, az ebben foglalt járulékos komponenseknek a fontosságát, gazdasági lehetőségeit.
  Prof. dr. Mucsi Gábor, a Műszaki Földtudományi Kar dékánja egy rövid bevezetőt adott a Karon folyó kutató-fejlesztő munka sokoldalúságáról. Törő György, az OMBKE Bányászati Szakosztályának elnöke a szénbányászat előtt álló kihívásokat vette számba, s kiemelte a felvevő piac, az erőművek felkészítését a növelt széntermelés fogadására. Dr. Debreczeni Ákos egy. docens a Dubicsányi előfordulásra kidolgozott bányafejlesztési koncepcionális terv részleteit mutatta be. Dr. Bokányi Ljudmilla egy. docens a barnaszeneken alkalmazható előkészítési technológiák kisérleti eredményeiről adott számot.
  A konferencia második blokkja a maradványanyagok feldolgozásáról, s az ezekhez kapcsolódó gazdasági lehetőségekről szólt. Dr. Nagy Sándor egy. docens az elektronikus hulladékok területén elért eredményekről beszélt. Dr. Kulcsár Tibor a Metal Shredder KFT miskolci telephelyének szerepét ismertette az elektronikus hulladékok ipari feldolgozásában. Ifj.Kasó Attila (Rotaqua KFT) a rudabányai meddőhányók barit tartalmának kutatási eredményeiről számolt be. Prof. Földessy János a maradvány anyagok (főleg barnaszén és lignit) mikroelem tartalmának jelentőségét emelte ki.
  A konferencia Riz Gábor, a magyarországi lignittermelés növeléséért, a villamos energia ellátásbiztonságáért és a lakossági fűtési célú energiaellátás biztonságáért felelős miniszteri biztos szavaival zárult, aki kiemelte, hogy a politikai akarat és a szakmai hozzáértés összekapcsolása segítheti leghatékonyabban a széntermelés tervezett növelésének megvalósítását.
  A résztvevők kérdéseinek megválaszolását már nem engedte a szűk időkeret, de írásban elküldött kérdések megvitatására a jövőben lehetőség van a Kar illetve az asvanykincs.hu online és internetes felületein.
  Várjuk a kérdéseket a foldfj@uni-miskolc.hu email címre.
  A konferencia összes előadása megtekinthető és letölthető a https://drive.google.com/drive/folders/1TKIZS7-zoHfaiwQ2EpWRFV7QiHP65fib?usp=sharing  oldalról.
  Földessy János
  2022-10-03
  Megosztás