Gazdaság
A tanulmányban említett termelő üzemek  és ásványi nyersanyag előfordulások
ÁSVÁNYI KINCSESTÁRUNK ÉSZAK-MAGYARORSZÁG
2021. október 27.
Földessy János
 • Az Észak-Magyarországi régió számos gazdasági és szociális problémával küzd, többek között az infrastruktúra egyenetlen állapota, az alacsony jövedelem termelés, a lakosságszám  csökkenése, és sok egyéb szociális mutató területén. Másrészt viszont kitüntetett helyzetben van a részben a termelő, részben a  felderítetlen és nem fejlesztett ásványi nyersanyag forrás kínálta gazdasági lehetőségek területén.

   

   

  Az EU már több mint egy évtizeddel ezelőtt felismerte, hogy elégtelen nyersanyag politikája fejlett feldolgozóipari szektorát sérülékennyé teszi. Ennek hazai felismerése még várat magára. 2008 óta tartják nyilván az unió azokat a nyersanyagokat, amelyeknek ellátási kockázata, s ennek a gazdaságra gyakorolt hatása jelentős. A 2008-ban 14 szereplős kritikus nyersanyag lista mára harminc anyagot (legtöbb esetben ásványi nyersanyagot) tartalmaz[1].

  A COVID-19 járvánnyal kapcsolatos gazdasági hatások élesen rávilágítottak arra is, hogy milyen mértékben érzékeny az országunk  feldolgozó ipara (főleg autóipara)  a nyersanyag ellátás zavaraira.

  Ennek egyik orvossága lehet idővel a hazai gazdaság egyik kevéssé kihasznált szelete,  a hazai ásványi nyersanyag kutatás és termelés, amelynek fejlesztésével az ellátási zavarok mérsékelhetők.  A nyersanyagok előtérbe helyezésének másik kedvező hatása az, hogy a régióba hozhatók olyan befektetések, amelyek ezen nyersanyagok felkutatásához, kiaknázásához és feldolgozásához kapcsolódnak, jelentős mértékben növelve a jövedelemtermelő képességet és javítva a foglalkoztatási mutatókat.

  Működő nyersanyag előfordulásaink

  Igen jelentős, nélkülözhetetlen szerepet tölt be építőiparunk ellátásában  a régió fosszilis energiahordozó, építőipari ásványi nyersanyag illetve ipariásvány vagyona. Két nagy lignitbányája (Visonta, Bükkábrány) termelésére alapozva az MVM 2020-ban  3,1 TWh áramtermeléssel az országban megtermelt elektromos energia 15 %-át adta[2]. Több nagy  zúzottkő termelő üzem (Tállya, Szob, Nógrádbercel), homok- és kavicsbánya (Nyékládháza, Alsózsolca) tartozik ehhez a régióhoz. Az országban egyedüliként különleges ipari ásványi anyagokat kitermelő bányák  (Eger – mészkő, Rátka, Mád – zeolit, Erdőbénye  – kovaföld, Pálháza és Nagybózsva – perlit, Kazár, Istenmezeje, Komlóska – bentonit) működnek a térségben.

  A lignit- és a zúzottkő termelők, a mészkő termelő társaság nagyvállalatok. A többi termelő üzem jelentős szerepet  a helyi gazdaságokban kap. Nagy eredmény növelési lehetőségek rejlenek a termékeik fejlesztésében, ehhez a felaprózódott vállalat szerkezet miatt a kis-közepes vállalkozásoknak nincs elegendő forrása. Mindannyian jelentős jövedelem termelők, helyi adó befizetők, és nem szorulnak olyan állandó vagy rendszeres állami támogatásra, mint több föld- és területhasználati konkurrensük, például a turizmus, vagy a szőlőtermesztés és borászat, amelyet hol a túltermelés, hol a terméskiesés miatt részesítenek rendszeresen állami támogatásban.

  Kiaknázatlan ismert források

  Bár működő érctermelő helyek a régióban jelenleg nincsenek, vannak olyan, a történeti múltban jelentős előfordulások, amelyek a modern ipar és mezőgazdaság igényeinek ismeretében átértékelést érdemelnek. Itt tartják nyilván  például az ország ma ismert legfontosabb színesfém és nemesfém ásványvagyonát Recsk körzetében.

  A Mátra hegység adott helyt a 20.században müködő legjelentősebb ólom-cink bányászatunknak (Gyöngyösoroszi, Mátraszentimre), melynek mélységi folytatására több modern kutatási részeredmény utal. A hegység északi peremén helyezkedik el Recsk területe. Több  részlegesen megkutatott arany-ezüst előfordulás ismert a Tokaji hegységben (Telkibánya, Mád, Fűzérradvány, Rudabányácska).

  Rudabánya többszáz éves bányahelye  az ország legfontosabb vasérc előfordulásaként  szerepelt a nyilvántartásokban.  A legutóbbi időkben lezárult modern kutatások gyökeresen új értelmezéshez, eddig figyelembe nem vett ásványi nyersanyagtelepek felismeréséhez vezettek a már évszázadok óta művelt lelőhelyen, ólom-cink-barit  illetve réz- barit dúsulásokkal.

   Kutatásra váró kedvező földtani környezetek

  Számos alig ismert olyan földtani környezet van Észak-Magyarországon, amelyek igen jelentős gazdaságos előfordulás lehetőségét jelentik. Ide tartoznak olyan ásványi előfordulások amelyek  az EU kritikus nyersanyag lista szerint a kontinensen akár  stratégiai fontosságúak lehetnek  dúsulásai (Szendrő – arany, grafit, Irota – ritkaföldek, Rudabánya – barit, stroncium). Ezekről  vannak szórványos információink, de mennyiségi és minőségi adatok hiányoznak, vagy elégtelenek. A Börzsönyben több nemesfém és színesérc kutatására alkalmas, középkori bányamüveletekkel  is rendelkező érces terület van. Lényegében ismeretlenek a Cserhát előfordulásai. A Mátrában a bányabezárási müveletek során keletkezett adatok újraértékelése arra utal, hogy a most bezárás alatt álló korábbi bányarészek alatt jelentős ismeretlen dúsulások lehetségesek. Szintén geofizikai adatok ujraértelmezése mutatott rá a Recsktől É-ra mélyben rejtett , esetleg ércesedett magmás kőzettest valószínű jelenlétére. A Dél-Bükk területén a felszínen kirajzolódó geokémiai nyomok egy, valószinűleg ritkaföldek dúsulását is előidéző rejtett magmás benyomult test jelenlétére utalnak.

  A borsodi barnaszén medence (itt Felsőnyárád képviseli a térképen) kőzeteiben igazolt germánium dúsulás jelentkezett, amely – sikeres részletes kutatás esetén – átminősíthetné az energiahordozóként már nem használt különleges szénkőzeteket keresett stratégiai ásványi nyersanyaggá.

  A Cserehát, és a Szendrői hegység vidéke az ország legszegényebb kistérségei között is az élen szerepel. Itt 40-50 éve lezajlott földtani kutatások, valamint néhány újabb geofizikai mérés alapján feltételezhető jelentős felderítetlen érchozó rendszer közepes mélységben, Szendrőlád, Gadna, Irota, Felsővadász környékén.

  A Rudabánya körzetét érintő kutatások már említett eredményei mellett kiemelést  érdemelnek azok az alig ismert, üledékes kőzetekben jelentkező  cink dúsulások, amelyek Rudabányától a szlovák határon túlig több község határában mélyült mélyfúrásokban is nyomozhatók – Jósvafő, Szinpetri, illetve a szlovákiai Pelsőcardó térségében. Különlegesen kedvező környezetű előfordulás csoport a Tokaj hegység számos arany-ezüst lelőhelye, amelyek kutatása részleges (Telkibánya, Fűzérradvány, Mád), vagy hiányzik (Rudabányácska, Szerencs, Regéc).

  Foglalkoztatás és jövedelem termelő képesség növelési lehetőségek

  Visonta és Bükkábrány (valamint a közöttük fekvő, kevéssé megkutatott előfordulás sor) stratégiai értékű fosszilis energiahordozó, amelyre hosszú távon megtartandó ásványvagyonra, energiaforrásra  kell tekinteni, bár a széndioxid kvóta drágulásával kapcsolatban jelenleg veszteségesek, és (tévesen) bezárásra vannak itélve. Több olyan technológiai fejlesztés van készülőben a világon, amelyek sikere esetén a lignit (más szilárd fosszilis energiahordozóval együtt) visszanyeri gazdasági jelentőségét.

  Hasonló a borsodi medence barnaszén előfordulásai közül egyesekre vetíthető jövőkép, a germánium- és egyéb ritkaelemek sikeres kivonása esetén.

  A kitermelésre váró egyéb ismert ásványvagyon értéke is igen figyelemre méltó. A Recsken a mélységi előfordulásban részletesen megkutatott, az érces tömeg mintegy 5 %-át jelentő ércteleprész  ma becsülhető értéke 3300 milliárd forint, a kevéssé megkutatott nagyobb tömegbe foglalt érc értéke nagyságrendekkel nagyobb. Ugyanitt a recski Lahóca aranyérce 1993-1997 között megkutatott ásványvagyona további 1050 milliárd forinttal gyarapítja a nemzeti vagyont.

  A rudabányai színesérc-barit előfordulás gazdasági paraméterei sokkal kevésbé becsülhetők még, de az eddig körvonalazható dúsulások várható gazdasági értéke 300-500 milliárd forint közötti.

  A fenti számok alapja nem a nyereség, hanem a nyersanyag értéke, de a jelenlegi adókulcsokkal minden megtermelt 100 forintból 30-35 forint a központi és helyi adóbevételeket gyarapítja, és a  nemzetgazdaság szintjén még az egyéb költségek is jelentős részben a hazai piacon találnak árút, munkaerőt, a gazdasági körforgásban maradnak, a bérekből a hazai piacra termelődik vásárlóerő.

  A legtöbb egyéb lelőhely jelenleg ismert dúsulásai a fenti értékek töredékére becsülhetők a korábbi ismeretek alapján.  Ezek értékelését  a földtani kutatások több évtizedes hiánya akadályozza. Az elmúlt évtizedekben lezajlott néhány kutatás tapasztalatai szerint minden, a nyersanyag kutatásra fordított, és jó tervezés után elköltött forint (azaz az ismeretesség növelése) a vagyon  oldalon 100-szoros vagy nagyobb növekedést eredményez.

  Ezek a lehetőségek a helyi gazdasági erő növekedését vetítik előre, a  munkaerő számára hosszan tartó, biztonságos, magas képzettséget nem igénylő munkahelyeket igérnek, jövedelmező módon,  a helyi GDP előállítás radikális növekedésével együtt.

  A helyzet csak kihasználatlan lehetőség marad cselekvés hiányában. A lehetőségek sikeres valóra válásához hosszú út, és jelentős források rendelkezésre bocsátása szükséges. A hosszú út mindig az első lépéssel kezdődik, az állami és a helyi erők, vállalkozások és szakemberek célzott összefogásával.

  [1] https://rmis.jrc.ec.europa.eu/?page=crm-list-2020-e294f6

  [2] https://mvm.hu/hu-HU/Tevekenysegunk/Termeles

  Megosztás