Megújulás
Tudománnyal az Észak-magyarországi Régióért
2021. április 18.
Földessy János
 • Természeti erőforrásaink gazdasági felemelkedésünk alapját adhatják.

   

  A fenti címmel tartotta első konferenciáját a Miskolci Akadémiai Bizottság  Régiós Bizottsága 2021. április 12-én, a járványhelyzet miatt online formában.

  A konferenciát Prof. dr. Kaptay György, a MAB elnöke nyitotta meg.

  Külön szekciót kaptak a Természeti Erőforrásaink, ennek levezetőelnöke Dr. habil. K. Nagy Emese, a régiós bizottság elnökhelyettese volt.

  Az  egyenként 15 perces előadások során Prof. dr. Földessy János professzor emeritus (ME) „Régiós lehetőségek – természeti erőforrásainkra alapozható fejlődésünk”  témában tartott összefoglalója nyitotta meg. Az előadásában az Észak-Magyarországi régió ásványi nyersanyagai, mint a gazdasági kiemelkedés motorjának lehetséges hajtóanyagai kaptak szerepet.  Nyíri Gábor PhD hallgató (ME): Parti szűrésű vízbázis hidraulikai modellezése című előadásban vízföldtani kutatásokat összegezett. Prakfalvi Péter geológus mérnök (Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat) „Néhány speciális keletkezésű – süllyedéses lyukakkal és földcsuszamlásokkal            összefüggő –      Észak-magyarországi tavunk” című munkájában a régió különleges állóvizeinek eredetét, bányászattal, geotechnikai jelenségekkel való kapcsolatát ismertette.  Dr. Szabó Roland tudományos munkatárs (ME) és munkatársai eljárástechnológiai kutatásainak bemutatója a „Bányászati és ipari hulladékok innovatív hasznosítása az ÉKM régióban” címet kapta.  Nádasi Endre tanársegéd (ME) „Földradar (GPR) modellezés és érzékenységi paraméterek” munkájában a geofizikai vizsgálatok nyersanyag kutatáson is túlmutató alkalmazási lehetőségeiről beszélt.  Dr. Hír János muzeológus, igazgató (Pásztói Múzem): „Középső miocén szárazföldi biokronológia kidolgozása a Pannon-medencében” a 15-21 millió évvel ezelőtt élt szárazföldi kisemlősök időjelző és éghajlat jelző szerepéről adott új információkat észak-magyarországi példákon.  Domjánné Dr. Nyizsalovszki Rita egyetemi docens, tanszékvezető (EKE) és kutató társai a „Turizmus és klímaváltozás: Hatások és válaszlépések az Észak-magyarországi Régióban” tárgyú vizsgálataikat ismertették.

  Az egyéb szekciók – Kulturális erőforrásink, Társadalmi-humán erőforrásaink – további számos kutatási beszámolóját este ötig hallgathatták az érdeklődők.

  A Természeti Erőforrások szekció ülésén 33-an vettek részt.

   

  Földessy János

  Megosztás