Megújulás
Fotó: Tóth László Scheelit - alsó Rózsa táró, Nagybörzsöny forrás: geomania.hu
KRITIKUS NYERSANYAGAINK MARATON 11.KRITIKUS NYERSANYAGAINK MARATON 11. Érc, amelyet nemzeti parkban is bányásznak  – Wolfram
2020. december 13.
Földessy János
 • Nemzeti Park? Nem akadály – Ausztriában a több mint 200 ezer tonna éves érctermelésű Mittersill földalatti ércbánya és a hozzá tartozó feldolgozó üzem az 1970-es évek óta teljes békességben működik a Hoche Tauern Nemzeti Park síparadicsomai között. Így is lehet…

   

  Mély gazdasági válság van, a vak is látja. A kilábaláshoz források kellenek, bőséggel. Vannak határainkon belül feltáratlan forrásaink, részben természeti erőforrások, de ezek jelentősége nem jut el a döntéshozók tudatáig. Van szakmai szolgálatunk, de a nyilvánosságot kapott információk szerint  még nem foglalkozik a kritikus nyersanyagok kutatásával.  Fussuk együtt végig ezért ezt a maratont, meglévő adataink összegzésével.  hogy köztudottá váljon ásványkincseink értéke, és megszűnjön az érckutatások egy évtizede bevezetett zárlata. Segíteni szeretnék a Szolgálatnak, hogy teljesíteni tudja küldetését és szolgálja kutatásaival az ország adófizetőit.

  Az EU 2008-ban még 14, jelenleg már 30 különféle stratégiai fontosságú nyersanyagot tart számon, amelyek ellátása az Unión belül jelentős kockázatú. Ebből itthon nagyszámú anyagfajta jelenléte ásványi formában ismert, de ismeretessége elégtelen a kitermelés gazdaságosságának megitéléséhez.Ezeket vesszük sorra a sorozatunkban. Csak egy-két hivatkozást közlünk, a többi hivatkozás ezekben megtalálható.

  Néhány wolfram jellemző

  Az 1600-as évektől ismerik, de csak a 19.  században sikerült elkülöníteni. Az arannyal egyező sűrűségű fém. Igen magas olvadáspontú, nehezen oldható, nagy keménységű anyag. Kéreg eredetű kőzetekben gyakoribb. A földkéregben 1 g/t átlag koncentrációban van jelen. A minimum 0,3 – 1 % W tartalmú kőzetek ércként vehetők figyelembe.  Mély gránitos intruziók pegmatitos, szkarnos, greisen átalakulási zónáiban telérként vagy stockwerk formájában, vulkáni exhalativ üledékes kifejlődésekben rétegzett formában dúsulnak.

  Két fő ércet alkotó ásványa a scheelit (CaWO4) és a wolframit (Mn,Fe)WO4. A scheelit erősen fluoreszcens, ez megkőnnyíti a feéismerését, illetve a bányászati előkészítését.

  A világ össztermelése (2010) 69 ezer tonna fém wolfram volt,  ebből Kína 59 ezer tonna ércet hoz a felszínre.  Európában Mittersill (Ausztria), Panasquiera (Portugália) működnek 1-1 ezer tonna kapacitású wolfram bányák.

  Nemzeti Park? Nem akadály – Ausztriában a több mint 200 ezer tonna éves érctermelésű Mittersill földalatti ércbánya és a hozzá tartozó feldolgozó üzem az 1970-es évek óta teljes békességben működik a Hoche Tauern Nemzeti Park síparadicsomai között. Így is lehet…

  A fém átlagára  2019-ben 303 USD/kg volt, azaz hozzávetőleg 4-szerese a réz fém árának.

  Míért stratégiai fontosságú?

  A wolfram  karbidja (WC – de nem viccből) vídia néven ismert keményfém acélötvözet, vágókések, fúrószerszámok alapanyagaként. Hadászatban fontos,  például katonai eszközök páncélzatában alkalmazzák. Törő, aprító eszközökben is gyakori alkotó. A 20. század elején az izzólámpa égők izzószálának anyaga (magyar szabadalomként).  Ellátási kockázata nagy (a termelést Kína és Oroszország fedi le kb 85 %-ban).

  Hazai dúsulások

  A wolfram nem gyakori a hazai nyersanyag lelőhelyeken. Persze, vizsgálatok sincsenek. Ha nincs, akkor mégis hol van?

  A Criticel projekt során összegeztük az adatokat. Kiderült, hogy a hazai laborelemzésekben nagyságrendnyi alul-elemzések voltak, így a korábbi elemzések ellenőrzésre szorulnak.

  A leggyakoribb wolfram ásvány előfordulások a Börzsöny érces tónáiban jelentkeznek. Itt hintett és teléres előfordulásban scheelit és wolframit egyaránt ismert, max. 0,24 % W értékkel. A  Velencei hg scheelit ismert a kontakt palákban, míg az úrkúti Mn-érc fedőben 0,3 % W értékű dúsulást említenek korábbi irodalmi források. Jelentős W dúsulást találtunk a Criticel során a bükki ritkaföld-berilllium dús üledékes foszforitos palákban maximális 0,02 % W értékkel

  Hogyan tovább?

  A börzsönyi előfordulások mindenképpen ellenőrzést és figyelmet igényelnek, mivel a néhány minta alapján sejtett koncentráció értékek az ipari minőségek határán vannak. A vizsgálatok előtt az elemzési hátteret mindenképpen ellenőrizni és javítani kell.

  További információ

  http://kritikuselemek.uni-miskolc.hu/files/files/egyetem10_vegso_okt26.pdfhttp://kritikuselemek.uni-miskolc.hu/files/files/CriticEl_2_Monogr%C3%A1fia_k%C3%B6tet.pdf
  http://www.geomania.hu/lelohely.php?lelohely=108

   

  Megosztás