Megújulás
BEFEJEZETLEN TÖRTÉNET – A RECSK MÉLYSZINT 50 ÉVE
2018. február 13.
Földessy János
 • Nagy nemzetközi és hazai érdeklődés mellett rendeztek konferenciát Recsken.

  1967-ben ismerték fel a recski mélyszint porfíros rézérc jellegét. A felismerés Dr. Gagyi Pálffy András bányamérnök, OÉÁ főrmérnök, Dr. Cseh-Németh József OÉÁ főgeológus és Dr. Morvai Gusztáv, a KFH elnökhelyettese nevéhez kapcsolódik.

   

  Erre az eseményre emlékezett a 120 főnyi résztvevő a recski Bányász Művelődési Házban megtartott konferencián, melynek házigazdája Recsk Önkormányzata volt, s szervezésében a Magyarhoni Földtani Társulat mellett több társ szakmai szervezet résztvett. Az igen jelentős számú, 120 főnyi résztvevő a hazai intézményeken kívül Finnországból, az Egyesült Királyságból, Kanadából, Szerbiából érkezett.

   

  Az esemény bevezetőjeként Zelenka Tibor, az OÉÁ Rézérc Művei méltató beszéde után a résztvevők megkoszorúzták dr. Gagyi-Pálffy András emléktábláját. A konferenciát Nagy Sándor polgármester köszöntője nyitotta meg. Ezt követően dr. Baksa Csaba, az MFT elnöke, egykor szintén a rézérckutatások vezető geológusa emlékezett vissza a kutatások történetének fő csomópontjaira, legfontosabb résztvevőire. Előadása után Földessy János, professzor emeritusz (Miskolci Egyetem) beszélgetett a munkákban résztvevő három jelentős szakmai szereplővel, dr. Gagyi Pálffy András bányamérnökkel, a RÉV későbbi igazgatójával, dr. Zelenka Tiborral, és Sótér Vilmos elektromérnökkel, aki az Bányászati Aknamélyítő Vállalat állományában vezetőként dolgozott az aknák és a főfeltáró vágatok létesítésén. A személyes emlékek mellett számos érdekes, alig ismert tényt, politikai hátteret, gazdasági környezetre jellemző információt tudhattunk meg az időkorlátok miatt rövidre szabott beszélgetés során.  Szongoth Gábor (geofizikus, egykor ELGI, ma Geo-Log KFT) számokban összegezte az igen jelentős fúrási munkákhoz kapcsolt fúrólyuk szelvényezéseket.  Kasó Attila (geológus mérnök, NFM bányászat miniszteri biztosa) a bányászat jelenlegi helyzetéről adott információt a jelenlévőknek.

   

  A szünet után dr. Molnár Ferenc kutatóprofesszor (geológus, Finn Földtani Szolgálat) tömör összefoglalója következett a Recskre ma alkalmazható ércesedési modellekről, a felfogás időbeli változásáról.  Ezután Szebényi Géza (geológus mérnök, MBFSZ) taglalta a lelőhelyről készült ásványvagyon becslések módszertani változásait, és a számszerű vagyon paraméterek alakulását a különböző becslési eljárások függvényében. Tóth Szabolcs (geológus technikus, Rotaqua KFT) az Recski Ércbányászati Alapítvány kuratóriumi tagja rövid összefoglalójában a dokumentáció és a mintaanyag megőrzésének szerepét, nehézségeit, jövőbeli fontosságát hangsúlyozta. Az ülés Zelei Gábor (geofizikus mérnök, MBFSZ elnöke) összefoglaló zárszavával fejeződött be. Ebben hangsúlyozta az ásványvagyon gazdálkodás fontosságának szerepét, és az MBFSZ részéről tett fontos lépéseket a minél jobb adatszolgáltatás érdekében.

   

  Ebéd után a résztvevők az ércbánya Katalin szintjéről dr. Tamaga Ferenc (bányamérnök, műszaki igazgató, Nitrokémia Zrt) tolmácsolásában kaptak részletes információt a Lahóca létesítményeinek és meddőhányóinak rekultivációs és kármentesítési munkáiról.

  A rendezvényen készült fényképek az alábbi linkre kattintva tekinthetők meg.

  Megosztás