Középiskolások
GEO-ORIGÁMI 4. – A NORMÁL VETŐ
2017. június 23.
Földessy János
 • Vágd ki, ragaszd össze és megérted…

  Földünk megértéséhez az egyik legtitkosabb kulcs a Földkéreg szerkezetének megértése. A kőzetek lávából megszilárdulnak, üledékként felhalmozódnak, majd az évmilliók során szerkezeti változások során esnek át. A legtöbb esetben sem az erők nagysága és iránya, sem a változás időpontja vagy időtartama nem ismert pontosan, de a létrejött szerkezeti formák értelmezésével közel kerülhetünk megismerésükhöz.

  Az origámi a japán kultúra része, papírhajtogatással előállítható formák létrehozása. Ezt a technikát alkalmazta az írországi Dublin egyetemének tektonikai munkacsoportja (https://www.fault-analysis-group.ucd.ie), akik papírmodellek formájában tették közzé az egyetemi tanszékek poros polcairól már jól ismert szerkezeti blokkokat.

  Ezek a papírmodelleket az internet segítségével bárki letöltheti, és a kivágási séma alapján összeragaszthatja, forgathatja. A Miskolci Egyetemen Katona Gábor fiatal kutató vette is a fáradtságot, és összeépítve létrehozta a modellsorozatot. Ezeket most rövid kommentár kíséretében sorozatban, hetenként közreadjuk.

  3. A NORMÁL VETŐ

  A földtanban törésnek nevezünk minden, az anyag folytonosságát megszakító síkszerű szerkezeti elemet. Merev kőzetekben alakulhatnak ki, azaz a plasztikus deformáció állapotában lévő kőzetekben nem keletkeznek. Ha elmozdulás a törés felülete mentén nem alakult ki, kőzetrésről, ha viszont megfigyelhető, vetőről beszélünk. A normál vető esetében törés síkjának dőlése és az elmozdulás iránya egybeesik.

  Egy normál törés felszíni feltárását mutatja be a mellékelt kép.

  A normál vető mozgását segít megérteni a mellékelt kis video. https://www.youtube.com/watch?v=pjefNn9jQ5c

  A modelleken angolul szerepelnek a feliratok, ezek magyar megfelelőit az alábbi kis táblázat

  A modelleken angolul szerepelnek a feliratok, ezek magyar megfelelőit az alábbi kis táblázat tartalmazza:

  fault plane törés sík
  hanging wall fedő szárny
  footwall fekű szárny

  A blokk papírmodellje innen letölthető.

  Korábban itt olvashattál a papírmodellekről:

  http://asvanykincs.hu/kozepiskolasok/geo-origami-1-kivagos-foldtani-szerkezetek/
  http://asvanykincs.hu/kozepiskolasok/geo-origami-2-aldoles/
  http://asvanykincs.hu/kozepiskolasok/geo-origami-3-kivagos-foldtani-szerkezetek/

  Megosztás