Középiskolások
GEO-ORIGÁMI 1. – KIVÁGÓS FÖLDTANI SZERKEZETEK
2017. május 01.
Földessy János
 • Vágd ki, ragaszd össze és megérted…

  Földünk megértéséhez az egyik legtitkosabb kulcs a Földkéreg szerkezetének megértése. A kőzetek lávából megszilárdulnak, üledékként felhalmozódnak, majd az évmilliók során szerkezeti változások során esnek át. A legtöbb esetben sem az erők nagysága és iránya, sem a változás időpontja vagy időtartama nem ismert pontosan, de a létrejött szerkezeti formák értelmézésével közel kerülhetünk megismerésükhöz.

  Az origámi a japán kultúra része, papírhajtogatással előállítható formák létrehozása. Ezt a technikát alkalmazta az írországi Dublin egyetemének tektonikai munkacsoportja (https://www.fault-analysis-group.ucd.ie), akik  papírmodellek formájában tették  közzé az egyetemi tanszékek poros polcairól már jól ismert szerkezeti blokkokat.

  Ezeket a papírmodelleket az internet segítségével bárki letöltheti, és a kivágási séma alapján összeragaszthatja, forgathatja. A Miskolci Egyetemen Katona Gábor fiatal kutató vette is a fáradtságot, és összeépítve létrehozta a modellsorozatot. Ezeket most rövid kommentár kíséretében sorozatban, hetenként közreadjuk.

  1. RÉTEGDŐLÉS ÉS CSAPÁS

  A csapásirányt már a legelésző tehenek is jól ismerik, hiszen a lejtők dőlt síkján ösztönösen választják ki azt az egyetlen irányt, amelyet követve szintvesztés nélkül, azaz az elméleti  vízszintes mentén haladhatnak a réten. A ma dőlt helyzetű rétegzett kőzetek településének van csapásiránya, azaz  a dőlt rétegsík felületén kijelölhető vízszintes irány. Erre merőleges –és a síkon a vízszinteshez mérten legnagyobb lehalási szöget (dőlés szöget) bezáró a dőlés iránya. Minden egyéb pozícióban csak áldőlést láthatunk, azaz a felszínen mért áldőlésszög kisebb a réteg valódi dőlésszögénél. Ha a rétegeket a csapásra merőleges irányból fogjuk nézni, az áldőlés szöge 0 fokos lesz, azaz nem fogunk települési dőlést látni.

  Az áldőlés és a csapásirány ismeretében a valódi dőlésszög trigonometriai úton számítható, de a szöget erre a célra gyártott monogramokról is leolvashatjuk. A modelleken angolul szerepelnek a feliratok, ezek magyar megfelelőit az alábbi kis táblázat tartalmazza:

  apparent dip áldőlés
  dip dőlés
  normal to strike csapásra merőleges
  parallel to strike csapással párhuzamos
  plunge lehajlás
  strike csapás
  trend sík metszésvonala felszínnel
  true dip valódi dőlés

  A blokk papírmodellje innen letölthető.

  Megosztás