Felsőoktatás
1. Szerves kötésű arany komplexek a mecseki perm üledékes sorozatában
2022. november 26.
Földessy János
 • A Természeti Erőforrásaink Kutatása és Hasznosítása  Szakkollégium sorozata Hazai kutatási eredmények nyersanyag forrásaink vizsgálatában 

  A következőekben olyan kutatási munkák rövid összefoglalását fogjuk ismertetni, amelyek az elmúlt tíz év során –nagyrészt diplomatervek, szakdolgozatok, diákköri dolgozatok keretében egyetemeinken folytak,  s ebből olyan eredmények születtek, amelyek érdemesek lennének további vizsgálatokra. Az összefoglaló mellett megadjuk a teljes mű és a szerző elérhetőségét is. A sorozat reflektorfénybe helyezi azt a széleskörű lehetőséget, amit ezek az anyagok jelentenek, s egyben rávilágít arra a jelentős elmaradottságra, amelybe a szakmáink a  hasonló anyagok állami szintű kutatásának szinte teljes hiánya miatt az ország földtana és kitermelő ipara több nyersanyag esetében került. Az arany a nyersanyagok örök slágere, világszerte kutatják, kereslete sokoldalú, az elektronikától a menedék valutáig.  Magyarország egyik jelentős anomális dúsulási területe a Mecsek, azonban itt érdemleges aranyérc nyersanyag kutatás nem folyt. Az elkészült dolgozat az első részletes adatokat szolgáltató munka.

  Medet Junussov (Kazahsztán) geológus a Stipendium Hungaricum program keretében érkezett hazánkba. Kutatási témája az üledékes környezetekben megjelenő arany előfordulásának vizsgálata volt. Munkáját a Nyugat Mecsek permi sorozatának képződményei illetve a kazahsztáni Bakhircsik működő aranyérc termelő előfordulás földtani, geokémiai jellegeinek vizsgálatával végezte.  Jelenleg Kazahsztánban egyetemi oktató.

  2022 nyarán sikerrel védte meg téziseit, a GEOLOGICAL AND GENETIC MODEL OF METAL-ORGANIC COMPOUNDS FORMATION IN LATE PALAEOZOIC ORGANIC-RICH SEDIMENTS, USING EXAMPLES FROM HUNGARY AND  KAZAKHSTAN című  tanulmányában foglaltakból. Munkáját a Miskolci Egyetem Ásványtani és Földtani Intézetében végezte, konzulensei Mádai Ferenc egy. docens és Hámorné Vidó Mária egy. docens  voltak.

  A munkában a két területről 17 jellemző minta részletes vizsgálatára került sor. Mindkét esetben jelen volt diszperz szerves anyag, mintegy 0,5 – 1,5 % mennyiségben. Ebben 0,8 – 0,87 mg/kg Au koncentráció jelentkezett. A felállított genetikai modell szerint a szerves anyag az arany szállításában nem játszott jelentős szerepet, fontos tényező volt viszont hidrotermális fluidumok által szállított arany megkötésében. Az arany jelenlétét elemzések igazolják, eredetére vonatkozóan még nincs megfelelő magyarázat. Az egyik lehetséges modell az, hogy a nyugat-mecseki antiklinálisban könnyű szénhidrogén komponensek kaptak szerepet a szállítóoldatok szulfát redukciójában, ennek eredményeként a pirit kiválásában, s a pirithez kapcsoltan arany dúsulásában.

  A mellékelt ábrasorban (a) az arany szállítását, a (b), (c)  szerves anyag (és urán dúsulás) alkotta geokémiai csapdákat, (d) az oldatok szulfát tartalmának termikus redukciójaként kiváló (és elsődleges Au dúsulást tartalmazó) pirit megjelenését, illetve (e) a pirit és a szerves anyag közötti reakció révén az arany re-mobilizációját és ismételt dúsulását láthatjuk.

  221126junussov

  A munkát a magyar oldalon a mintaanyag rendelkezésére bocsátásával a Magyar  Urán Kft támogatta.

  A teljes disszertáció elérhető a http://midra.uni-miskolc.hu/document/40905/38571.pdf címen.

   

   

  Megosztás