Felsőoktatás
3. Kicsi, fekete, de a mienk – a magyar grafit
2022. december 03.
Földessy János
 • A TERMÉSZETI ERŐFORRÁSAINK KUTATÁSA ÉS HASZNOSÍTÁSA SZAKKOLLÉGIUM SOROZATA Hazai kutatási eredmények nyersanyag forrásaink vizsgálatában

  A következőekben olyan kutatási munkák rövid összefoglalását fogjuk ismertetni, amelyek az elmúlt tíz év során –nagyrészt diplomatervek, szakdolgozatok, diákköri dolgozatok keretében egyeteimeinken folytak,  s ebből olyan eredmények születtek, amelyek érdemesek lennének további vizsgálatokra. Az összefoglaló mellett megadjuk a teljes mű és a szerző elérhetőségét is. A sorozat reflektorfénybe helyezi azt a széleskörű lehetőséget, amit ezek az anyagok jelentenek, s egyben rávilágít arra a jelentős elmaradottságra, amelybe a szakmáink a  hasonló anyagok állami szintű kutatásának szinte teljes hiánya miatt az ország földtana és kitermelő ipara több nyersanyag esetében került.

  A  természetes grafit 2008 óta szerepel az EU kritikus nyersanyagok listáján. Különösen fontos a szerepe tűzálló anyagként, szárazelemekben, modern anyag kompozitokban, a nanotechnológiákban, elektródaként. A világtermelés 2016-ban mintegy 1,6 millió tonna volt, kétharmada Kína, India és Brazilia bányáiból. Európához közel egyedül Törökország termelése jelentős (https://en.wikipedia.org/wiki/Graphite#Types_and_varieties).

  Leskóné Majoros Lívia műszaki földtudományi mérnök jelenleg a Miskolci Egyetem PhD hallgatója,  s az országban egyedüliként foglalkozik a természetes grafitokkal. Korábban csupán kb. ötven éve folyt kisebb kutatás a határainkon belül a Szendrői hegységben.

  A kutatásait TDK dolgozattal, majd BSC szakdolgozatával kezdte, majd ugyanebben a témában írta meg MSC diplomatervét is (2019). Téavezetői dr. Kristály Ferenc és dr. Szakáll Sándor voltak. Mai kutatásai már túlnyúlnak a határainkon, és Szlovákia, Csehország, Románia előfordulásaira is kiterjednek.

  A hazai előfordulások közül az Upponyi hegység és a Szendrői hegység feketepalái vizsgálata hozott érdemleges eredményt. Mindkét lelőhely csoport kőzeteiben 1-3 térfogat%-ra becsülhető kristályos és amorf metamorf grafitot azonosított, a legnagyobb lemezméret 1-50 mikrométeres kristályokkal, 0,3 mm körüli lencseméretekben. A dúsulás gazdasági értékének becsléséhez még további technológiai vizsgálatokra lesz szükség.  Különös jelentőséget ad a felismerésnek az a tény, hogy ilyen feketepalákban további kritikus és ritka elemek-pl. vanádium, Th, U, ritka földfémek – dúsulása várható.

   

  A kutatási eredmények részletesebb összefoglalása olvasható itt:

  https://drive.google.com/file/d/1EKvU03tAMvZl0fff2peoAHJzg4aRGVZ1/view?usp=sharing

  GRafit, Rágyincs völgy, Upponyi hegység,@Kriston Zoltán, geomania.hu

  GRafit, Rágyincs völgy, Upponyi hegység,@Kriston Zoltán, geomania.hu

  Megosztás