Jogszabályok
Szupernova robbanás a Columbus utcában
2017. augusztus 08.
Földessy János
 • Utolsó napjaiban teljes üzemmódban a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal.

  A két intézmény összeolvadásával és az új bányászati – földtani szolgálat elnökének, Zelei Gábornak kinevezésével még utoljára újjáéledni látszik a régi Hivatal a nyilvánosságra került rendeletalkotó tevékenysége révén. Akárcsak egy szupernova robbanás, utolsó leheletével komoly rendelettömeget sugárzott szét az országban.

  Itt adjuk közre az új MBFH rendeletek címeit és elérhetőségét, további tanulmányozásra:

  1/2017. (VI. 28.) MBFH utasítás a Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár kezelésében lévő adatokba történő betekintésnek és az adatok kiadásának módjáról, valamint az adatközléssel kapcsolatos felszámítható költségtérítés mértékéről

  2/2017. (VI. 28.) MBFH utasítás a TAKARNET adatszolgáltatás használatáról

  3/2017. (VI. 28.) MBFH utasítás a bányajáradékkal kapcsolatos bányafelügyeleti feladatokról

  4/2017. (VI. 28.) MBFH utasítás a vis maior tartalék és más pénzügyi alapok támogatásának elnyerésére irányuló pályázatokban, illetve a bányafelügyelet részvételét igénylő egyéb közigazgatási eljárásokban a földtani közeg tönkremenetelére, illetve állapotának jellemzésére használt földtani veszélyeztetettség kategóriákról

  5/2017. (VI. 28.) MBFH utasítás a célkitermelőhelyek nyilvántartásáról

  6/2017. (VI. 28.) MBFH utasítás a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Bányászati, Gázipari és Építésügyi Főosztály ügyeleti rendszerének működtetéséről

  7/2017. (VI. 28.) MBFH utasítás a hatósági ellenőrzést végző köztisztviselők azonosító jelzéséről

  8/2017. (VI. 28.) MBFH utasítás gázipari engedélyesek műszaki-biztonsági szempontú minősítésével kapcsolatos követelményekről

  9/2017. (VI. 28.) MBFH utasítás Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról

  10/2017. (VI. 28.) MBFH utasítás a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal által végzett hatósági ellenőrzésekkel kapcsolatos adatok Ket. 94. § (3) bekezdés szerinti nyilvántartásáról

  11/2017. (VI. 28.) MBFH utasítás a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Alkalmazásfejlesztési Szabályzatának kiadásáról 3086 12/2017. (VI. 28.) MBFH utasítás a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Informatikai Katasztrófa-elhárítási Szabályzata kiadásáról

  13/2017. (VI. 28.) MBFH utasítás a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Működés-folytonossági Szabályzata kiadásáról

  14/2017. (VI. 28.) MBFH utasítás a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Informatikai Biztonsági Szabályzatának kiadásáról

  15/2017. (VI. 28.) MBFH utasítás a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Informatikai Szabályzatának kiadásáról

  16/2017. (VI. 28.) MBFH utasítás a bányafelügyeleti határozatok közzétételéről

  Ezek egyelőre döntően a Hivatal belső, vegetatív működését érintő rendeletek, remélhetően az új Szolgálatban lényegi lépések is történnek a közeljövőben a kitermelő ipart a nemzetgazdaságban megillető szerepének erősítésére.

  A rendeletek szövege innen tölthető le.

  Megosztás