Jogszabályok
Így szakértünk…? – Engedély nélkül
2016. június 05.
Földessy János
 • Új szabályozás vonatkozik ezentúl a szakmai szakértők széles körére. A bürokrácia csökkentés jegyében a szakértői követelmények teljesítése mellett a szolgáltatási tevékenység megkezdéséhez csak bányafelügyeleti bejelentés szükséges.

  A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2015. évi CLXXXVI. törvény módosította a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) (http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=19243.314825) 22/D. § (4) bekezdés, 28. § (3) bekezdés, 44. § (4) bekezdés, 44/A. § (1) bekezdés és 44/B (1) bekezdés szakaszait.

  A módosítások alapján a földtani szakértői, bányaüzemi felelős műszaki vezetői, hites bányamérői, nyomástartó berendezést vizsgáló szakértői vagy felügyeleti tevékenységek végzéséhez az eddigi gyakorlattól eltérően nem szükséges a bányafelügyelet engedélye.

  Január 1-től e tevékenységeket azok a személyek végezhetik, akik megfelelnek a külön jogszabályokban meghatározott követelményeknek és az erre irányuló szándékukat a bányafelügyelet részére a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény (http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125358.314717) szerint bejelentik. A bejelentési eljárásra a törvény 21-24. §-ai vonatkoznak.

  A földtani szakértői, hites bányamérői, nyomástartó berendezést vizsgáló szakértői vagy felügyeleti tevékenységek végzésének bejelentését a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz, míg a bányaüzemi felelős műszaki vezetői tevékenység végzésének bejelentését az illetékes Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztályához kell megtenni.

  További információk:
  http://www.mbfh.hu/home/html/index.asp?msid=1&sid=0&hkl=957&lng=1

  Megosztás