Jogszabályok
Éled az MBFSZ: Megalakult az új Ásványvagyongazdálkodási Főosztály
2017. augusztus 28.
Földessy János
 • A korábbi Földtani és Adattári Osztály nyilvántartással foglalkozó részével és az új Ásványvagyon Gazdálkodási és Koncesszió Igazgatási Osztállyal létrejött az új Ásványvagyon Gazdálkodási Főosztály, mely a Bányatörvény által előírt Állami Ásványi Nyersanyag és Geotermikus Energiavagyon Nyilvántartás és adattári szolgáltatás mellett a koncesszióhoz kapcsolódó feladatokkal foglalkozik, illetve korszerű ásványvagyon-gazdálkodást támogató tevékenységet folytat hazai és nemzetközi projekteken keresztül.

  A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet és a Magyar Bányászati Földtani Hivatal korábbi együttműködése hazai és EU-s ásványi nyersanyagokkal foglalkozó projektekben az új Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (továbbiakban: Szolgálat) tevékenységén belül is folytatódik. A többéves kitartó munka meghozta a gyümölcsét, hatékonyságnövelő szinergiákra lehet számítani.

   

  Számos korábbi, ásványi nyersanyagokkal foglalkozó, EU által támogatott sikeres FP7 és H2020 programban vettek és vesznek részt az Intézmény munkatársai (Fenntartható Aggregátum Tervezés Délkelet-Európában: SNAP-SEE; Európai Ásványi Nyersanyag Adatbázis: MINERALS4EU; Közérdekű ásványi nyersanyag-előfordulások kijelölése: MINATURA2020),. Most három újabb nyertes program biztosít lehetőséget az ásványi nyersanyagokkal kapcsolatos szemlélet alakítására nemzetközi együttműködésekben. Az Unió kutatás-fejlesztési és innovációs politikáját 2014-2020 között meghatározó Horizont 2020 program keretén belül a következő, új egység által vezetett projektekben vesz részt különböző feladatokkal a MBFSZ:

  • ORAMA: Adatgyűjtés optimalizálása európai nyersanyagokra. A fő feladatok az európai helyzetértékelés az ásványi nyersanyagok osztályozásának, különböző nyilvántartásainak harmonizációjáról, útmutató készítése, kapcsolódó hazai és nemzetközi konzultációk szervezése, kommunikációs tevékenység.
  • INTERMIN: Nyersanyagokkal foglalkozó képzési központok nemzetközi hálózatának megalapozása. Itt adatgyűjtés, -értékelés, tanulmánykészítésben való részvétel, konzultáció, kommunikáció lesz a fő feladatunk.
  • MINLAND: A nyersanyag-szakpolitika kapcsolata a területfejlesztéssel. Adatgyűjtéssel, értékeléssel, tanulmánykészítéssel, konzultáció szervezésével, kommunikáció támogatásával veszünk részt.

   

  A Főosztály munkatársai ezen kívül részt vesznek az európai ásványi nyersanyag-szakpolitikákat rendszerező MIN-GUIDE projekt és az ENSZ Ásványvagyon-osztályozási Munkacsoportjának munkájában (UNECE-EGRC) továbbá az antropogén nyersanyagok (elsősorban bányászati hulladékok) potenciáljával és osztályozásával foglalkozó COST-MINEA nemzetközi programban a korszerű és fenntartható ásványvagyon-gazdálkodás koncepciójának és megvalósításának támogatása érdekében. A Főosztály fenti projektrészvételei és szakmai képviseletek hozzájárulnak az ásványi nyersanyagok kapcsán az Európai Innovációs Partnerségben megfogalmazott célokhoz, amelyek EU és tagországi szinten is támogatják a nem energetikai (főleg építőipari, ipari és ércásványok) nyersanyag szakpolitikákat, illetve a fenntartható ásványvagyon-gazdálkodást, további együttműködések kialakítására biztosítanak lehetőséget.

   

  Forrás: Dr. Horváth Zoltán

  Megosztás