Megújulás
Vörösiszap, átokból áldás? Feldolgozására jelentős kutatások folynak. Forrás: origo.hu
Kritikus Nyersanyagaink Maraton – 4.  Ritkaföldfémek
2020. október 15.
Földessy János
 • Országos szükséghelyzetet hirdettek ki a ritkaföldfém ellátási kockázatok miatt.

   

  Nem nálunk,  hanem az Egyesült Államokban. Trump elnök hozta meg erről a döntést október 2-án.  Magyarországon nincs ilyen szükséghelyzet, mert a döntéshozóknak valószinűleg nincs információja  arról, hogy hazai lelőhelyekről tehetünk-e valamit a ritkaföldfém ellátási  kockázatunk csökkentésére. Szerencsére vannak igéretes hazai megoldási lehetőségek, mint erről a következő néhány sorban szó lesz.

  lantanoidák 15 elemből álló csoportját a szkandiummal és az ittriummal kiegészítve együtt nevezik ritkaföldfémeknek. Nem ritkák, de ritkán dúsulnak önálló ásványcsoportokba, Termelésük 80 %-a jelenleg Kínából származik.

  Alkalmazásuk ma katalizátorok, ritkaföld mágnesek, üzemanyag cellák nikkel.hibrid akkumulátorok, optikai lézerek gyártásában nélkülözhetetlen, Ezeken keresztül a teljes high-tech iparcsoport ritkaföld alapanyagokat igényel.  A fejlett hadiipari termékek gyártásánál jelentős szerepük van, az USA hadiipara is kínai importtól függ jelenleg.

  Van-e Magyarországon ritkaföld termelésre lehetőség? A kérdést állami megbízás alapján az MBFSZ jogelődje, tudományos program részeként pedig  a Miskolci Egyetem Criticel projektje tanulmányozta. Az MBFH az eredményeket nem hozta nyilvánosságra, a Criticel projekt  2013-2014 során viszont igen. Megjelent egy hazai elsődleges ritkaföld ércesedés monográfia, és egy hasonló összefoglaló az elektronikai hulladékokból kinyerhető másodlagos forrásokról. Ennek nyomán tudjuk, hogy a ritkaföldek területén jelentős feltáratlan és megkutatásra váró hazai dúsulásaink vannak.

  Az internet  nyilvánvalóan nem arra való, hogy szabatos szakmai információkat tálaljon az olvasóknak, de kutatási kedvcsinálásra,  további irányokra rámutató előzetesre igen.

  Az egyik legfontosabb dúsulási öv a Soproni hegység Fertőrákos metamorf paláihoz kapcsolódik,  0,8 %-ot elérő átlagos össz-REE tartalommal (10% feletti elemzési maximumokkal). Utolsó érckutatások itt 1970-es években folytak.

  Jelentős RFF dúsulások ismertek a mecseki, villányi  képződményekben. Nagyrészt a kréta alkali  vulkanizmushoz kapcsolódva váltak ismertté jelentős dúsulások a liász kőszenes képződménysor bizonyos részein (főleg a Komló-Északi pikkely övben, 500-600 ppm), a fonolitban, illetve 0,1-0,2 % össz RFF tartalommal a Villányi hegység északi előterében. Ugyancsak kiemelkedő a villányi bauxit RFF tartalma.

  Kiemelkedő dúsulások (1 % feletti össz RFF maximum) jelentkeztek a bakonyi bauxit előfordulások néhány elemzett szakaszán (pl Csabrendek). Folytatásként horvát kutatókkal nemzetközi együttműködésben zajlik az előfordulások megismerése balkáni dúsulások összehasonlításával (REEBAUX). Jelentős, dúsulás jelentkezik (egyéb jelentős ritka elemekkel kísérve) a 2016-ban bezárt úrkúti mangán előfordulás anyagaiban.

  A Velencei hegység karbonátit telérei, és ezekhez közeli törészónák a Velencei hg északi előterén keresztül Pátyig húzódó övben mutatnak igen jelentős RFF dúsulást (0,5 % össz-REE).

  A Dél-Bükkben a Criticel kezdeti pozitív eredményei alapján térképeztek ki 2016-ban több kilométer hosszban mezozoós képződményekben rétegkövető jellegű dúsulást ismeretlen mélyben rekedt alkáli intrúzíó felszínt érintő elváltozási zónájában, Be, Ti, Co  szintén dúsul az együttesben. Sajnos nem sikerült még a felszíni dúsulások mértékének alátámasztására megfelelő számú kémiai elemzéshez forrásokat találni.

  A másodlagos REE források között  kiemelkedő jelentőségű a bányászati hulladékok közül a vörösiszap (1000 ppm), a pécsi (950 ppm) kőszénpernye, illetve az úrkúti mangániszap (530 ppm). A számok itt össz-REE értékek maximumai. Jelentős lehetőségeket rejt az elektronikai hulladékok bizonyos tipusainak feldolgozása (pl. LED, kijelzők, mobil telefonok), ezek  kritikus nyomelemtartalmáról is születtek részletes hazai összegzések.

  A számos továbbkutatási lehetőség jövője bizonytalan. Nincs nyilvános  hír arról, hogy beépültek-e ezek nemzeti fejlesztési stratégiákba, vagy megnyitják-e a lehetőséget a magánvállalkozások számára a kutatásokba való belépésre. A koncessziós rendszerbe való bevonásukat gátolja ismeretességük elégtelen volta. A fenti adatsorokban olyan információk vannak, amelyeket a kínai illetve amerikai ipari értékelés további vizsgálatra méltónak tartana.

  A JÖVŐ HÉTEN: GALLIUM

  HIvatkozások:

  https://www.airforcemag.com/trump-declares-national-emergency-on-rare-earth-elements-supply/

  https://ojs.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/article/view/60

  http://mfk.uni-miskolc.hu/?p=7407

  http://kritikuselemek.uni-miskolc.hu/files/files/egyetem10_vegso_okt26.pdf

  http://kritikuselemek.uni-miskolc.hu/files/files/egyetem5.pdf

  Megosztás