Gazdaság
recski mélyszint RM 131 jelű kutatófúrásának gépalapja 40 év után. Foto: Tóth Szabolcs
További pénzek tanulmány készítésére a recski előfordulásról

A Közbeszerzési Értesítőben a közelmúltban megjelent hirdetmény szerint az eredeti KPMG – MNV szerződést módosítva bővítették a feladatot és a szerződéses összeget gyorsított meghívásos közbeszerzés útján 2017 februárjában további 98 millió forinttal egészítették ki.

Bár a 2015 novemberében kiírt és múlt év közepére első változatban elkészült recski megvalósíthatósági tanulmány következtetései még nem kerültek nyilvánosságra, de láthatóan nem ösztökélhették azonnali továbblépésre a megrendelő Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-t. A módosításban leírtak szerint meglepte őket az értékelés első eredménye, a korábbi adatok avultsága. A közzétett szerződésmódosítás indoklási részében a megkívánt újabb munka leírása is szerepel:

„A Vállalkozó köteles szakmailag támogatni a Megrendelőnek a bányatelkeken mintavételezések és vegyelemzések elvégzésére vonatkozó beszerzése előkészítését, a Megrendelő által átadott mintavételezések, vegyelemzések eredményeit szakértőként értékelni, és az értékelése eredményét beépíteni az ásványi vagyon becslésébe, és a készletpotenciál értékelésébe. A Vállalkozó köteles a mintavételezések, vegyelemzések eredményeire tekintettel, továbbá a Szerződés 5. számú mellékletét képező Műszaki Leírás Kiegészítése dokumentumban előírtaknak megfelelően elkészíteni a megvalósíthatósági tanulmányt.”…„A Megrendelő számára a mintavételezések és vegyelemzések előkészítését szakmailag támogatni, dokumentálni kell, a vegyelemzés eredményeit szakértőként értékelni, melynek alapján kell az értékelés eredményét beépíteni az ásványvagyon becslésbe, és a készletpotenciál értékelésbe, továbbá ennek tartalma függvényében a szükséges mértékben, módon az addigi előzetes megvalósíthatósági tanulmány anyagban foglaltakat kiegészíteni, pontosítani. A Megrendelő magának a mintavételezésnek és a vegyelemzésnek az elvégzésre külön közbeszerzési eljárást folytat le.” …„A Vállalkozó a megvalósíthatósági tanulmányt, a bányatelkek ércmintái vegyelemzése részére rendelkezésre bocsátásától számított 120 napon belül köteles a Megrendelőnek átadni.”

Azaz a kémiai elemzések költségét ez az összeg nem tartalmazza. Felmerül a kérdés, hogy a vállalkozó KPMG Tanácsadó KFT értékelt-e már szakértőként bányászati mintavételezéseket és vegyelemzéseket, dokumentálta-e ezeket. A cég honlapján erre nem találunk információt. Az ott közölt céges referenciák üzleti tanácsadásra vonatkoznak, a Recskhez legközelebbi területként az energetikai szektorban.

A nyilvános információ részletei innen tölthetők le.

Megosztás